Tuesday, 31 May 2016

Mengingati kembali nasihat Majlis Raja-Raja Melayu tentang 1MDB

From Malaysiakini, written by Lawyer Puthan Peramal:

Conference of Rulers’ advice on 1MDB issue not to be forgotten

The Conference of Rulers plays a very important and unifying role in the ever-diversified multi-cultural and multi-religious society in Malaysia.

Article 38(2) of the federal constitution authorises the Conference of Rulers to, amongst others, deliberate on questions of national policy (for example changes in immigration policy) and  any other matter that it thinks fit.

Article 38(3) of the federal constitution states that when the conference deliberates on matters of national policy , the Yang di-Pertuan Agong is accompanied by the prime minister and the rulers and governors are accompanied by their menteris besar and chief ministers, respectively.

This  means that when the conference is deliberating on ‘any other matter that it thinks fit’ (as stated in Article 38(2)), they can do so on their own and in their wisdom.

The words ‘any  other  matter  that  it  thinks  fit’ suggest that the conference is empowered to look into a myriad of circumstances which in their wisdom seems  important to the country as a whole. These myriad of circumstances are never closed.

The Conference of  Rulers issued a  statement after its 239th meeting on Oct 7, 2015, which is reproduced below:

KENYATAAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA BERKENAAN DENGAN MESYUARAT MAJLIS RAJA-RAJA YANG KE-239

Mesyuarat Majlis Raja-raja Yang Ke-239 telah diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur pada 7 Oktober 2015, dan telah dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis. Semua Duli Yang Maha Mulia Raja-raja dan Tuan-tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri telah berangkat hadir kecuali Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, diwakili oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah, Pemangku Raja Pahang dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, diwakili oleh Yang Amat Mulia Tunku Abdul Jalil Ibni Sultan Ibrahim, Tengku Laksamana Johor.

2. Perkara-perkara mengenai pelantikan Hakim-hakim Mahkamah Atasan, pelantikan Suruhanjaya Pilihan Raya dan jadual Mesyuarat Majlis Raja-raja tahun 2016 turut dibincangkan.

Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia,
Majlis Raja-Raja,
KUALA LUMPUR

7 Oktober 2015

KENYATAAN RAJA-RAJA MELAYU

Berikutan mesyuarat Pre-Council Raja-raja yang diadakan di Istana Negara pada hari ini, Penyimpan Mohor Besar Raja-raja mengeluarkan kenyataan berikut:

1. Raja-raja Melayu amat prihatin terhadap rasa resah dan kebimbangan yang telah disembah maklum oleh rakyat menyentuh kritikan terhadap kredibiliti dan integriti Kerajaan dalam melaksanakan amanah rakyat mentadbir negara. Budi bicara Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja Melayu telah dipohon untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang melanda negara ketika ini.

2. Sesungguhnya Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja Melayu ada tanggungjawab fardu kifayah untuk memastikan keamanan dan kemakmuran negara dapat berlangsung dalam suasana politik yang stabil dan rakyatnya hidup dalam harmoni. Justeru itu, Raja-raja Melayu setelah berbincang bersama, merasa bertanggungjawab untuk mengeluarkan satu kenyataan berkaitan dengan persoalan dan kontroversi yang sedang melanda negara ketika ini, iaitu isu 1MDB. Raja-raja Melayu maklum bahawa Kerajaan pada ketika ini sedang melakukan siasatan. Baginda sekalian menegaskan perlunya pihak Kerajaan menyelesaikan dengan secepat mungkin penyiasatan yang sedang berjalan. Jika terbukti terdapat sebarang perbuatan yang menyalahi undang-undang, maka Kerajaan hendaklah mengambil tindakan tegas yang sewajarnya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Semua pihak adalah bertanggungjawab untuk memberikan kerjasama yang sebenar dan jujur agar usaha dan maksud siasatan tersebut mencapai kejayaan.

3. Penemuan siasatan ini hendaklah dilaporkan secara lengkap dan telus supaya rakyat dapat diyakinkan akan keikhlasan Kerajaan yang sama sekali tidak akan melindungkan fakta dan kebenaran. Kegagalan memberikan penjelasan dan jawapan yang meyakinkan, dikhuatiri telah mengakibatkan berlakunya krisis keyakinan. Akibatnya rakyat percaya sama ada dengan realiti mahupun secara persepsi, bahawa ia turut menjadi antara sebab yang telah mempengaruhi kejatuhan nilai mata wang Ringgit Malaysia secara mendadak, sehingga memberikan impak negatif ke atas pasaran kewangan dan iklim ekonomi negara dan sekali gus telah menjejaskan pandangan dunia terhadap Malaysia.

4. Raja-raja Melayu bimbang jika isu ini tidak ditangani secara bijak, apatah lagi jika berlarutan dan memakan masa terlalu lama, ia berpotensi menjejaskan keadaan ekonomi negara dan memudaratkan kehidupan rakyat jelata yang dikhuatiri berkemungkinan pula menjejaskan ketenteraman awam serta keselamatan negara.

5. Raja-raja Melayu dengan ini, mengingatkan semua pemimpin agar pada setiap masa mendukung prinsip-prinsip Keluhuran Perlembagaan dan Kedaulatan Undang-undang menurut yang termaktub di dalam Rukun Negara. Demi memastikan Kerajaan mendapat kepercayaan, pemimpin dihormati, kestabilan politik terus terjamin dan ekonomi negara terus berkembang, semua pemimpin wajib pada setiap masa memastikan keadilan dilaksanakan secara saksama lagi telus berpaksikan undang-undang. Untuk itu badan-badan penguatkuasaan serta institusi-institusi kawal selia seperti Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, Bank Negara, Jabatan Peguam Negara dan Badan Kehakiman, begitu juga badan-badan serta institusi-institusi Kerajaan yang berkaitan hendaklah menyempurnakan amanah ILAHI dan kepercayaan rakyat secara telus, berkredibiliti dan berintegriti. Pemimpin-pemimpin hendaklah senantiasa mengutamakan faktor-faktor keselamatan, ketenteraman, keamanan dan keharmonian serta meletakkan kepentingan Negara dan rakyat mengatasi kepentingan peribadi.

6. Raja-raja Melayu memandang berat isu-isu menyentuh kaum dan agama dan dengan ini mengingatkan para pemimpin parti-parti politik dan badan-badan bukan kerajaan agar tidak mensensasikan isu perkauman dan isu agama dalam hasrat meraih sokongan rakyat terhadap parti atau pihak masing-masing. Raja-raja Melayu menzahirkan peringatan bahawa hubungan harmoni dan perpaduan antara kaum dan antara agama yang terjalin baik selama hari ini telah berperanan penting sebagai tunggak utama kepada kestabilan sebuah negara Malaysia yang merdeka, aman, maju dan makmur. Oleh itu hubungan harmoni dan perpaduan rakyat wajib dipelihara pada setiap masa dan tidak boleh sama sekali dikorbankan kerana matlamat politik yang cetek.

Dikeluarkan oleh

Dato Sri Syed Danial bin Syed Ahmad, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Melayu pada 6 Oktober 2015.

Going by what has been advised in paragraph 3 in particular... “Penemuan siasatan ini hendaklah dilaporkan secara lengkap dan telus supaya rakyat dapat diyakinkan akan keikhlasan Kerajaan yang sama sekali tidak akan melindungkan fakta dan kebenaran”, it would seem to appear that the refusal to de-classify the Auditor-General’s Report on 1MDB tabled in Parliament recently does not seem to be in line with the advice of the Conference of Rulers.

Neither is the refusal by Bank Negara Malaysia to disclose the amount of compound received for 1MDB’s failure to bring back US$1.83 billion.

In the circumstances, and in light of the recent domestic and international investigations on this 1MDB issue, perhaps it would be wise for the cabinet to advise the Yang  di-Pertuan  Agong  to  issue  a commission pursuant to the powers granted under Section 2 of the Commissions  of  Enquiry Act 1950, to look into this 1MBD matter; which is clearly of considerable public  importance. Failing to do so would definitely cast doubt on the credibility of the cabinet itself.

PUTHAN PERUMAL is an advocate and solicitor of the High Court of Malaya.

I sincerely hope that good sense prevail, these are trying times for the country and its people.

No comments: